تحقیق نرم افزار اوراکل

پایگاه داده ها, اوراکل,سیستم عامل‌,بانک اطلاعاتی
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان تحقیق نرم افزار اوراکل آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.موضوع: نرم افزار اوراكل

فهرست مطالب

عنوان صفحه

جج

مقدمه ( پایگاه داده‌ها چیست ) ..................................................................

معرفی شركت اوراكل ..............................................................................

موقعیت اوراكل ....................................................................................

چه كسانی مؤسس شركت اوراكل بودند ؟......................................................

ریشه‌ی كلمه‌ی اوراكل چیست ؟..................................................................

Scott چیست ؟........................................................................................

رقبای اصلی اوراكل كدام شركت‌ها می‌باشند ؟.................................................

سیستم عامل‌های اوراكل ..........................................................................

سیستم مورد نیاز ...................................................................................

نسخه‌های مختلف اوراكل ........................................................................

مراحل نصب برنامه ...............................................................................

تست نصب برنامه .................................................................................

حذف برنامه‌های اوراكل ...........................................................................

حذف اوراكل از ویندوز XP.......................................................................

Database اوراكل بر چه اساسی سرعت بیشتری نسبت به سایر رقبای خود دارد .......

فایلهای پیكر بندی ..................................................................................

TNS names.ora........................................................................................

تعریف Net Service Name.............................................................................

PWD[SID].ora.........................................................................................

SP file[SID].ora........................................................................................

Listener .ora...........................................................................................

پیكربندی Listener....................................................................................

INS Listener...........................................................................................

IsL*llus................................................................................................

IsQL& Plus service....................................................................................

[DBConsole[sid........................................................................................

Database Link.........................................................................................

پیكر بندی Service Naming...........................................................................

[oracle service [SID....................................................................................

Table space............................................................................................

Startكردن بانك اطلاعاتی ...........................................................................

انواع Back up ........................................................................................

سایت‌های مربوط به اوراكل .....................................................................

كتاب‌های مربوط به اوراكل .......................................................................

پایگاه‌ داده‌ها چیست‌؟

دادگاه‌ (پایگاه‌ داده‌ها یا بانك‌ اطلاعاتی‌) به‌ مجموعه‌ای‌ از اطلاعات‌ با ساختار منظم‌ وسامانمند گفته‌ می‌شود. این‌ پایگاه‌های‌ اطلاعاتی‌ معمولاً در قالبی‌ كه‌ برای‌ دستگاه‌ها ورایانه‌ها قابل‌ خواندن‌ و قابل‌ دسترسی‌ باشند ذخیره‌ می‌شوند. البته‌ چنین‌ شیوه‌ ذخیره‌سازی‌ اطلاعات‌ تنها روش‌ موجود نیست‌ و شیوه‌های‌ دیگری‌ مانند ذخیره‌سازی‌ ساده‌ درپرونده‌ها نیز استفاده‌ می‌گردد. مسئله‌ای‌ كه‌ ذخیره‌ سازی‌ داده‌ها در دادگان‌ را مؤثرمی‌سازد وجود یك‌ ساختار مفهومی‌ است‌ برای‌ ذخیره‌ سازی‌ و روابط‌ بین‌ داده‌ها است‌.پایگاه‌ داده‌ در اصل‌ مجموعه‌ای‌ سازمان‌ یافته‌ از اطلاعات‌ است‌. این‌ واژه‌ از دانش‌ رایانه‌سرچشمه‌ می‌گیرد، اما كاربر وسیع‌ و عمومی‌ نیز دارد، این‌ وسعت‌ به‌ اندازه‌ای‌ است‌ كه‌مركز اروپایی‌ پایگاه‌ داده‌ (كه‌ تعاریف‌ خردمندانه‌ای‌ برای‌ پایگاه‌ داده‌ ایجاد می‌كند) شامل‌تعاریف‌ غیر الكترونیكی‌ برای‌ پایگاه‌ داده‌ می‌باشد. در این‌ نوشتار به‌ كاربردهای‌ تكنیكی‌برای‌ این‌ اصطلاح‌ محدود می‌شود. یك‌ تعریف‌ ممكن‌ این‌ است‌ كه‌: پایگاه‌ داده‌ مجموته‌ای‌ ازركوردهای‌ ذخیره‌ شده‌ در رایانه‌ با یك‌ روش‌ سیستماتیك‌ (اصولی‌) مثل‌ یك‌ برنامه‌رایانه‌ای‌ است‌ كه‌ می‌تواند به‌ سؤالات‌ كاربر پاسخ‌ دهد. برای‌ ذخیره‌ و بازیابی‌ بهتر، هرركورد معمولاً به‌ صورت‌ مجموعه‌ای‌ از اجزای‌ داده‌ای‌ یا رویداها سازماندهی‌ می‌گردد.بخش‌های‌ بازیابی‌ شده‌ در هر پرسش‌ به‌ اطلاعاتی‌ تبدیل‌ می‌شود كه‌ برای‌ اتخاذ یك‌تصمیم‌ كاربرد دارد. برنامه‌ رایانه‌ای‌ را كه‌ برای‌ مدیریت‌ و پرسش‌ و پاسخ‌ بین‌ پایگاه‌های‌داده‌ای‌ استفاده‌ می‌شود را مدیر سیستم‌ پایگاه‌ داده‌ای‌ یا به‌ اختصار (DBMS) می‌نامیم‌.خصوصیات‌ و طراحی‌ سیستم‌های‌ پایگاه‌ داده‌ای‌ در علم‌ اطلاعات‌ مطالعه‌ می‌شود. مفهوم‌اصلی‌ پایگاه‌ داده‌ این‌ است‌ كه‌ پایگاه‌ داده‌ مجموعه‌ای‌ از ركوردها یا تكه‌هایی‌ از یك‌ شناخت‌است‌. نوعاً در یك‌ پایگاه‌ داده‌ توصیف‌ ساخت‌ یافته‌ای‌ برای‌ موجودیت‌های‌ نگه‌داری‌ شده‌در پایگاه‌ داده‌ وجود دارد: این‌ توصیف‌ با یك‌ الگو یا مدل‌ شناخته‌ می‌شود. مدل‌ توصیفی‌،اشیا پایگاه‌های‌ داده‌ و ارتباط‌ بین‌ آنها را نشان‌ می‌دهد. روش‌های‌ متفاوتی‌ برای‌سازماندهی‌ این‌ مدل‌ها وجود دارد كه‌ به‌ آنها مدل‌های‌ پایگاه‌ داده‌ گوییم‌. پر كاربردترین‌مدلی‌ كه‌ امروزه‌ بسیار استفاده‌ می‌شود، مدل‌ رابطه‌ای‌ است‌ كه‌ به‌ طور عام‌ به‌ صورت‌ زیرتعریف‌ می‌شود: نمایش‌ تمام‌ اطلاعاتی‌ كه‌ به‌ فرم‌ جداول‌ مرتبط‌ كه‌ هریك‌ از سطرها وستونها تشكیل‌ شده‌ است‌ (تعریف‌ حقیقی‌ آن‌ در علم‌ ریاضیات‌ بررسی‌ می‌شود). در این‌مدل‌ وابستگی‌ها به‌ كمك‌ مقادیر مشترك‌ در بیش‌ از یك‌ جدول‌ نشان‌ داده‌ می‌شود.مدل‌های‌ دیگری‌ مثل‌ مدل‌ سلسله‌ مراتب‌ و مدل‌ شبكه‌ای‌ به‌ طور صریح‌تری‌ ارتباط‌ها رانشان‌ می‌دهند. در مباحث‌ تخصصی‌تر اصلاح‌ دادگان‌ یا پایگاه‌ داده‌ به‌ صورت‌ مجموعه‌ای‌از ركوردهای‌ مرتبط‌ با هم‌ تعریف‌ می‌شود. بسیاری‌ از حرفه‌ای‌ها مجموعه‌ای‌ از داده‌هایی‌با خصوصیات‌ یكسان‌ به‌ منظور ایجاد یك‌ پایگاه‌ داده‌ای‌ یكتا استفاده‌ می‌كنند. معمولاًDBMSها براساس‌ مدل‌هایی‌ كه‌ استفاده‌ می‌كنند تقسیم‌بندی‌ می‌شوند: ارتباطی‌، شی‌گرا،شبكه‌ای‌ و امثال‌ آن‌. مدل‌های‌ داده‌ای‌ به‌ تعیین‌ زبانهای‌ دسترسی‌ به‌ پایگاه‌های‌ داده‌علاقه‌مند هستند. بخش‌ قابل‌ توجهی‌ از مهندسی‌ DBMS مستقل‌ از مدل‌های‌ می‌باشد و به‌فاكتورهایی‌ همچون‌ اجرا، همزمانی‌، جامعیت‌ و بازیافت‌ از خطاهای‌ سخت‌افزاری‌ وابسته‌است‌. در این‌ سطح‌ تفاوت‌های‌ بسیاری‌ بین‌ محصولات‌ وجود دارد. موارد زیر به‌ صورت‌خلاصه‌ شرح‌ داده‌ می‌شود:

1- تاریخچه‌ پایگاه‌ داده‌

2- انواع‌ دادگان‌ها

3- مدل‌های‌ پایگاه‌ داده‌

1-3- مدل‌ تخت‌

2-3- مدل‌ شبكه‌ای‌ (Network)

3-3- مدل‌ رابطه‌ای‌

4-3- پایگاه‌ داده‌های‌ چند بعدی‌

5-3- پایگاه‌ داده‌های‌ شی‌ء

4- ویژگی‌های‌ سیستم‌ مدیریت‌ پایگاه‌ داده‌ها

5- فهرست‌ سیستم‌های‌ متداول‌ مدیریت‌ دادگان‌

1- تاریخچه‌ پایگاه‌ داده‌:

اولین‌ كاربردهای‌ اصطلاح‌ پایگاه‌ داده‌ به‌ June 1963 باز می‌گردد، یعنی‌ زمانی‌ كه‌ شركت‌System Development Corporation مسئولیت‌ اجرایی‌ یك‌ طرح‌ به‌ نام‌ «توسعه‌ ومدیریت‌ محاسباتی‌ یك‌ پایگاه‌ داده‌ای‌ مركزی‌» را برعهده‌ گرفت‌. پایگاه‌ داده‌ به‌ عنوان‌ یك‌واژه‌ واحد در اوایل‌ دهه‌ 70 در اروپا و در اواخر دهه‌ 70 در خبرنامه‌های‌ معتبر آمریكایی‌ به‌كار رفت‌. (بانك‌ داده‌ای‌ یا Databank در اوایل‌ سال‌ 1966 در روزنامه‌ واشنگتن‌ كار رفت‌)تصویر: اولین‌ سیستم‌ مدیریت‌ پایگاه‌ داده‌ در دهه‌ 60 گسترش‌ یافت‌. از پیشگامان‌ این‌شاخه‌ چارلز باخمن‌ می‌باشد. مقالات‌ باخمن‌ این‌ را نشان‌ داد كه‌ فرضیات‌ او كاربرد بسیارمؤثرتری‌ برای‌ دسترسی‌ به‌ وسایل‌ ذخیره‌ سازی‌ را محیا می‌كند. در آن‌ زمانها پردازش‌داده‌ برپایه‌ كارت‌های‌ منگنه‌ و نوارهای‌ مغناطیسی‌ بود كه‌ پردازش‌ سری‌ اطلاعات‌ را مهیامی‌كند. دو نوع‌ مدل‌ داده‌ای‌ در آن‌ زمانها ایجاد شد CODASYL موجب‌ توسعه‌ مدل‌شبكه‌ای‌ شد كه‌ ریشه‌ در نظریات‌ باخمن‌ داشت‌ و مدل‌ سلسله‌ مراتبی‌ كه‌ توسط‌ NorthAmerican Rockwell ایجاد شد و بعداً با اقتباس‌ از آن‌ شركت‌ IBM محصول‌ IMS راتولید نمود. مدل‌ رابطه‌ای‌ توسط‌ E.F.Codd در سال‌ 1970 ارائه‌ شد. او مدل‌های‌ موجود رامورد انتقاد قرار می‌داد. برای‌ مدتی‌ نسبتاً طولانی‌ این‌ مدل‌ در مجامع‌ علمی‌ مورد تأیید بود.اولین‌ محصول‌ موفق‌ برای‌ میكروكامپیوترها dBASE بود كه‌ برای‌ سیستم‌ عامل‌های‌CP/M و PC-DOS/MS-DOS ساخته‌ شد. در جریان‌ سال‌ 1980 پژوهش‌ بر روی‌ مدل‌توزیع‌ شده‌ (distributed database) و ماشین‌های‌ دادگانی‌ (database machines)متمركز شد. اما تأثیر كمی‌ بر بازار گذاشت‌. در سال‌ 1990 توجهات‌ به‌ طرف‌ مدل‌ شی‌گرا(object - oriented databases) جلب‌ شد. این‌ مدل‌ جهت‌ كنترل‌ داده‌های‌ مركب‌ لازم‌ بودو به‌ سادگی‌ بر روی‌ پایگاه‌ داده‌های‌ خاص‌، مهندسی‌ داده‌ (شامل‌ مهندسی‌ نرم‌افزار منابع‌)و داده‌های‌ چند رسانه‌ای‌ كار می‌كرد. در سال‌ 2000 نوآوری‌ تازه‌ای‌ رخ‌ داد و دادگان‌ اكس‌ام‌ ال‌ (XML) به‌ وجود آمد. هدف‌ ای‌ مدل‌ از بین‌ بردن‌ تفاوت‌ بین‌ مستندات‌ و داده‌ها است‌ وكمك‌ می‌كند كه‌ منابع‌ اطلاعاتی‌ چه‌ ساخت‌ یافته‌ باشند یا نه‌ در كنار هم‌ قرار گیرند.

2- انواع‌ دادگان‌ها:

دادگان‌ها از نظر ساختار مفهومی‌ و شیوه‌ای‌ رفتار با داده‌ها بر دو نوع‌ هستند:

1- دادگان‌ رابطه‌ای‌

2- دادگان‌ شی‌ گرا

3- مدل‌های‌ پایگاه‌ داده‌

شگرهای‌ مختلفی‌ برای‌ مدل‌های‌ داده‌ای‌ وجود دارد. بیشتر سیستم‌های‌ پایگاه‌ داده‌ای‌هرچند كه‌ به‌ طور معمول‌ بیشتر از یك‌ مدل‌ را مورد حمایت‌ قرار می‌دهند. حول‌ یك‌ مدل‌مشخص‌ ایجاد شده‌اند. برای‌ هریك‌ از الگوهای‌ منطقی‌ (logical model) اجراهای‌ فیزیكی‌مختلفی‌ قابل‌ پیاده‌ شدن‌ است‌ و سطوح‌ كنترل‌ مختلفی‌ در انطباق فیزیكی‌ برای‌ كاربران‌محیا می‌كند. یك‌ انتخاب‌ مناسب‌ تأثیر مؤثری‌ بر اجرا دارد. مثالی‌ از موارد الگوی‌ رابطه‌ای‌(relational model) است‌: همه‌ رویدادهای‌ مهم‌ در مدل‌ رابطه‌ای‌ امكان‌ ایجاد نمایه‌هایی‌كه‌ دسترسی‌ سریع‌ به‌ سطرها در جدول‌ را می‌دهد، فراهم‌ می‌شود. یك‌ مدل‌ داده‌ای‌ تنهاشیوه‌ ساختمان‌ بندی‌ داده‌ها نیست‌ بلكه‌ معمولاً به‌ صورت‌ مجموه‌ای‌ از عملیات‌ها كه‌می‌تواند روی‌ داده‌ها اجرا شود تعریف‌ می‌شوند. برای‌ مثال‌ در مدل‌ رابطه‌ای‌ عملیاتی‌همچون‌ گزینش‌ (selection)، طرح‌ریزی‌ (projection) و اتصال‌ (join) تعریف‌ می‌گردد.

1-3- مدل‌ تخت‌:

مدل‌ تخت‌ یا جدولی‌ (flat (or table) model) تشكیل‌ شده‌ است‌ از یك‌ آرایه‌ دوبعدی‌ باعناصر داده‌ای‌ كه‌ همه‌ اجزای‌ یك‌ ستون‌ به‌ صورت‌ داده‌های‌ مشابه‌ فرض‌ می‌شود و همه‌عنایر یك‌ سطر با هم‌ در ارتباط‌ هستند. برای‌ نمونه‌ در ستون‌هایی‌ كه‌ برای‌ نام‌ كاربری‌ ورمز عبور در جزئی‌ از سیستم‌های‌ پایگاه‌ داده‌ای‌ امنیتی‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد هرسطر شامل‌ رمز عبوری‌ است‌ كه‌ مخصوص‌ یك‌ كاربر خاص‌ است‌. ستون‌های‌ جدول‌ كه‌ باآن‌ در ارتباط‌ هستند به‌ صورت‌ داده‌ كاراكتری‌، اطلاعات‌ زمانی‌، عدد صحیح‌ یا اعداد ممیزشناور تعریف‌ می‌شوند. این‌ مدل‌ پایه‌ برنامه‌های‌ محاسباتی‌ (spreadsheet) است‌.

پایگاه‌ داده‌ها با فایل‌های‌ تخت‌ به‌ سادگی‌ توسط‌ فایل‌های‌ متنی‌ تعریف‌ می‌شوند. هرركورد یك‌ خط‌ است‌ و فیلدها به‌ كمك‌ جداكننده‌هایی‌ از هم‌ مجزا می‌شوند. فرضاً به‌ مثال‌زیر دقت‌ كنید.:

id name team

1Amy Blues

2Red Bob

3Chuck Blues

4Dick Blues

5Ethel Reds

6Fred Blues

7Gilly Blues

8Hank Reds

داده‌های‌ هر ستون‌ مشابه‌ هم‌ است‌ ما به‌ این‌ ستونها فیلدها (fields) گوییم‌. و هر خط‌ را غیراز خط‌ اول‌ یك‌ ركورد (record) می‌نامیم‌. خط‌ اول‌ را كه‌ برخی‌ پایگاه‌های‌ داده‌ای‌ آنراندارند ركورد برچسب‌ (field labels) گوییم‌. هر مقدار داده‌ای‌ اندازه‌ خاص‌ خود را دارد كه‌اگر به‌ آن‌ اندازه‌ نرسد می‌توان‌ از كاراكتر فاصله‌ برای‌ این‌ منظور استفاده‌ كرد اما این‌مسئله‌ مخصوصاً زمانی‌ كه‌ بخواهیم‌ اطلاعات‌ را بر روی‌ كارت‌های‌ منگنه‌ قرار دهیم‌مشكل‌ ساز خواهد شد. امروزه‌ معمولاً از نویسه‌ TAB برای‌ جداسازی‌ فیلدها و كاراكترخط‌ بعد برای‌ ركورد بعدی‌ استفاده‌ می‌كنیم‌. البته‌ شیوه‌های‌ دیگری‌ هم‌ وجود دارد مثلاً به‌مثال‌ زیر دقت‌ كنید:

"1"Amy" "Blues" "

"2"Bob" "Reds" "

"3"Chuck" "Blues" "

"4"Dick" "Blues" "

"5"Ethel" "Reds" "

"6"Fred" "Blues" "

"7"Gilly" "Blues" "

"8"Hank" "Reds" "

این‌ مثال‌ از جداكننده‌ كاما استفاده‌ می‌كند. در این‌ نوع‌ مدل‌ تنها قابلیت‌ حذف‌، اضافه‌، دیدن‌و ویرایش‌ وجود دارد كه‌ ممكن‌ است‌ كافی‌ نباشد. Microsoft Excel این‌ مدل‌ راپیاده‌سازی‌ می‌كند.

2-3- مدل‌ شبكه‌ای‌ (Network):

در سال‌ 1969 و در كنفرانس‌ زبانهای‌ سیستم‌های‌ داده‌ای‌ (CODASYL) توسط‌ CharlesBachman ارائه‌ شد. در سال‌ 1971 مجدداً مطرح‌ شد و اساس‌ كار پایگاه‌ داده‌ای‌ قرار گرفت‌و در اوایل‌ دهه‌ 80 با ثبت‌ آن‌ در سازمان‌ بین‌المللی‌ استانداردهای‌ جهانی‌ یا ISO به‌ اوج‌ ریدمدل‌ شبكه‌ای‌ (database model) برپایه‌ دو سازه‌ مهم‌ یعنی‌ مجموعه‌ها و ركوردهاساخته‌ می‌شود و برخلاف‌ روش‌ سلسله‌ مراتبی‌ كه‌ از درخت‌ استفاده‌ می‌كند، گراف‌ را به‌كار می‌گیرد. مزیت‌ این‌ روش‌ بر سلسله‌ مراتبی‌ است‌ كه‌ مدل‌های‌ ارتباطی‌ طبیعی‌ بیشتری‌را بین‌ موجودیت‌ها فراهم‌ می‌كند. علی‌ رغم‌ این‌ مزیت‌ها به‌ دو دلیل‌ اساسی‌ این‌ مدل‌ باشكست‌ مواجه‌ شد: اول‌ اینكه‌ شركت‌ IBM با تولید محصولات‌ IMS و DL.I كه‌ برپایه‌ مدل‌سلسله‌ مراتبی‌ است‌ این‌ مدل‌ را نادیه‌ گرفت‌. دوم‌ اینكه‌ سرانجام‌ مدل‌ رابطه‌ای‌ (relationalmodel) جای‌ آن‌ را گرفت‌ چون‌ سطح‌ بالاتر و واضح‌تر بود. تا اوایل‌ دهه‌ 80 به‌ علت‌ كارآیی‌رابطه‌های‌ سطح‌ پایین‌ مدل‌ سلسله‌ مراتبی‌ و شبكه‌ای‌ پیشنهاد می‌شد كه‌ بسیاری‌ ازنیازهای‌ آن‌ زمان‌ را برطرف‌ می‌كرد. اما با سریعتر شدن‌ سخت‌افزار به‌ علت‌ قابلیت‌انعطاف‌ و سودمندی‌ بیشتر سیستم‌های‌ رابطه‌ای‌ به‌ پیروزی‌ رسیدند. ركوردها در این‌مدل‌ شامل‌ فیلدهایی‌ است‌ (ممكن‌ است‌ همچون‌ زبان‌ كوبول‌ (COBOL) به‌ صورت‌ سلسله‌مراتب‌ اولویتی‌ باشد). مجموعه‌ها با ارتباط‌ یك‌ به‌ چند بین‌ ركوردها تعریف‌ می‌شود: یك‌مالك‌ و چند عضو. عملیاتهای‌ مدل‌ شبكه‌ای‌ از نوع‌ هدایت‌ كننده‌ است‌: یك‌ برنامه‌ درموقعیت‌ جاری‌ خود باقی‌ می‌ماند و از یك‌ ركورد به‌ ركورد دیگر می‌رود هرگاه‌ كه‌ ارتباطی‌بین‌ آنها وجود داشته‌ باشد. معمولاً از اشاره‌گرها (pointers) برای‌ آدرس‌دهی‌ مستقیم‌ به‌یك‌ ركورد در دیسك‌ استفاده‌ می‌شود. با این‌ تكنیك‌ كارآیی‌ بازتابی‌ اضافه‌ می‌شودهرچند در نمایش‌ ظاهری‌ این‌ مدل‌ ضروری‌ نیست‌.

3-3- مدل‌ رابطه‌ای‌:

مدل‌ رابطه‌ای‌ (relational model) در یك‌ مقاله‌ تحصیلی‌ توسط‌ E.F.Codd در سال‌ 1970ارائه‌ گشت‌. این‌ مدل‌ یك‌ مدل‌ ریاضیاتی‌ است‌ كه‌ با مفاهیمی‌ چون‌ مستندات‌ منطقی‌(predicate logic) و تئوری‌ مجموعه‌ها (set theory) در ارتباط‌ است‌. محصولاتی‌همچون‌ اینگرس‌، اراكل‌، DB2 و سرور اس‌ كیوال‌ (SQl Server) بر این‌ پایه‌ ایجاد شده‌است‌. ساختار داده‌ها در این‌ محصولات‌ به‌ صورت‌ جدول‌ است‌ با این‌ تفاوت‌ كه‌ می‌تواندچند سطر داشته‌ باشد. به‌ عبارت‌ دیگر دارای‌ جداول‌ چندگانه‌ است‌ كه‌ به‌ طور صریح‌ارتباطات‌ بین‌ آنها بیان‌ نمی‌شود و در عوض‌ كلیدهایی‌ به‌ منظور تطبیق‌ سطرها در جداول‌مختلف‌ استفاده‌ می‌شود. به‌ عنوان‌ مثال‌ جدول‌ كارمندان‌ ممكن‌ است‌ ستونی‌ به‌ نام‌«موقعیت‌» داشته‌ باشد كه‌ كلید جدول‌ موقعیت‌ را با هم‌ تطبیق‌ می‌دهد.

4-3- پایگاه‌ داده‌های‌ چند بعدی‌:

پایگاه‌ داده‌های‌ رابطه‌ای‌ توانست‌ به‌ سرعت‌ بازار را تسخیر كند، هرچند كارهایی‌ نیزوجود داشت‌ كه‌ این‌ پایگاه‌ داده‌ها نمی‌توانست‌ به‌ خوبی‌ انجام‌ دهد. به‌ ویژه‌ به‌ كارگیری‌كلیدها درچند ركورد مرتبط‌ به‌ هم‌ و در چند پایگاه‌ داده‌ مشترك‌، كندی‌ سیستم‌ را موجب‌می‌شد. برای‌ نمونه‌ برای‌ یافتن‌ نشانی‌ كاربری‌ با نام‌ دیوید، سیستم‌ رابطه‌ای‌ باید نام‌ وی‌ رادر جدول‌ كاربر جستجو كند و كلید اصلی‌ (primary key) را بیابد و سپس‌ در جدول‌نشانی‌ها، دنبال‌ آن‌ كلید بگردد. اگرچه‌ این‌ وضعیت‌ از نظر كاربر، فقط‌ یك‌ عملیات‌محسوب‌، اما به‌ جستجو در جداول‌ نیازمند است‌ كه‌ این‌ كار پیچیده‌ و زمان‌ بر خواهد بود.راه‌ كار این‌ مشكل‌ این‌ است‌ كه‌ پایگاه‌ داده‌ها اطلاعات‌ صریح‌ درباره‌ ارتباط‌ بین‌ داده‌ها راذخیره‌ نماید. می‌توان‌ به‌ جای‌ یافتن‌ نشانی‌ دیوید با جستجوی‌ كلید در جدول‌ نشانی‌،اشاره‌گر به‌ داده‌ها را ذخیره‌ نمود. در واقع‌، اگر ركورد اصلی‌، مالك‌ داده‌ باشد، در همان‌مكان‌ فیزیكی‌ ذخیره‌ خواهد شد و از سوی‌ دیگر سرعت‌ دسترسی‌ افزایش‌ خواهد یافت‌.چنین‌ سیستمی‌ را پایگاه‌ داده‌های‌ چندبعدی‌ می‌نامند. این‌ سیستم‌ در هنگامی‌ كه‌ ازمجموعه‌ داده‌های‌ بزرگ‌ استفاده‌ می‌شود، بسیار سودمند خواهد بود. از آنجاییكه‌ این‌سیستم‌ برای‌ مجموعه‌ داده‌های‌ بزرگ‌ به‌ كار می‌رود، هیچگاه‌ در بازار به‌ طور مستقیم‌عمومیت‌ نخواهد یافت‌.

5-3- پایگاه‌ داده‌های‌ شی‌ء:

اگرچه‌ سیستم‌های‌ چندبعدی‌ نتوانستند بازار را تسخیر نمایند، اما به‌ توسعه‌ سیستم‌های‌شی‌ء منجر شدند این‌ سیستم‌ها كه‌ مبتنی‌ بر ساختار و مفاهیم‌ سیستم‌های‌ چندبعدی‌هستند، به‌ كاربر امكان‌ می‌دهند تا اشیاء را به‌ طور مستقیم‌ در پایگاه‌ داده‌ها ذخیره‌ نماید.بدین‌ ترتیب‌ ساختار برنامه‌نویسی‌ شی‌ءگرا (oriented object) را می‌توان‌ به‌ طورمستقیم‌ و بدون‌ تبدیل‌ نمودن‌ به‌ سایر فرمت‌ها، در پایگاه‌ داده‌ها مورد استفاده‌ قرار داد.این‌ وضعیت‌ به‌ دلیل‌ مفاهیم‌ مالكیت‌ (ownership) در سیستم‌ چند بعدی‌ رخ‌ می‌دهد. دربرنامه‌ شی‌ء گرا (OO) یك‌ شی‌ء خاص‌ «مالك‌» سایر اشیاء در حافظه‌ است‌. مثلاً دیویدمالك‌ نشانی‌ خود می‌باشد. در صورتی‌ كه‌ مفهوم‌ مالكیت‌ در پایگاه‌ داده‌های‌ رابطه‌ای‌وجود ندارد.

4- ویژگی‌های‌ سیستم‌ مدیریت‌ پایگاه‌ داده‌ها:شامل ورد 63صفحه ای