پاورپوینت آرایه ها در متلب MATLAB

دانلود پاورپوینت آرایه ها در متلب MATLAB,بررسی آرایه ها در متلب MATLAB,پاورپوینت جامع و کامل آرایه ها در متلب MATLAB,کاملترین پاورپوینت آرایه ها در متلب MATLAB,پکیج پاورپوینت آرایه ها در متلب MATLAB,مقاله آرایه ها در متلب MATLAB,تحقیق آرایه ها در متلب MATLAB
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان پاورپوینت آرایه ها در متلب MATLAB آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

نوع فایل : پاورپوینت ( قابل ویرایش )

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 33 صفحه

آرایه‌ها در متلب عباس طبیبی-دانشگاه صنعتی اصفهان 2-1- ایجاد آرایه
روشهای ایجاد آرایه:

با استفاده از علائم ; ، و [ ]
با استفاده از علامت :
با استفاده از توابع linspace و logspace
با استفاده از ترکیبی از روشهای فوق

عباس طبیبی-دانشگاه صنعتی اصفهان 2-1-1- ایجاد آرایه با استفاده از علائم ; ، و [ ]
از علامت ; برای تعیین سطر جدید و از علامت برای تعیین ستون جدید استفاده می‌شود.
مثال:
>> a=[1 2 3;4 5 6]
a=
1 2 3
4 5 6
>> b=[1 2 3 4 5 6]
b=
1 2 3 4 5 6 عباس طبیبی-دانشگاه صنعتی اصفهان 2-1-1- ایجاد آرایه با استفاده از علائم ; ، و [ ]
نکته: بجای علامت ; از enter و بجای علامت از فاصله خالی نیز می‌توان استفاده کرد
مثال:
>> c=[1 2 3
4 5 6;7 8 9]
c=
1 2 3
4 5 6
7 8 9
عباس طبیبی-دانشگاه صنعتی اصفهان 2-1-2- ایجاد آرایه با استفاده از علامت “:”
در مواقعی که عناصر یک آرایه رابطه خطی با یکدیگر داشته باشند از این روش می‌توان استفاده کرد.
شکل کلی دستور بصورت زیر است:
ArrayName=first : step : last
- اگر step حذف شود، مقدار 1 بجای آن بکار خواهد رفت.
- اگر last کوچکتر از first باشد، باید step منفی باشد. در غیر اینصورت مقدار آرایه تهی خواهد شد.
عباس طبیبی-دانشگاه صنعتی اصفهان 2-1-2- ایجاد آرایه با استفاده از علامت “:”- ادامه...
مثال:
>> x=(0 : 0.1 : 1) * pi;
>> y=sin(x);

>>z=1:5
z=
1 2 3 4 5
>>t=5:1
t =
Empty matrix: 1-by-0 عباس طبیبی-دانشگاه صنعتی اصفهان 2-1-3- ایجاد آرایه با استفاده از توابع linsapce و logspace
با ارائه عناصر اول و آخر و طول آرایه به این توابع می‌توان آرایه‌هایی خطی و یا لگاریتمی بدست آورد.
ArrayName=linspace(first last length)
مثال:
>>x=linspace(0 1 11)*pi;
>>y=logspace(1 3 3)
y=
10 100 1000 عباس طبیبی-دانشگاه صنعتی اصفهان 2-1-3- ایجاد آرایه با استفاده از ترکیبی از علائم فوق
مثال:
>> x=[0 1 2 4:2:12 18 19]
x=
0 1 2 4 6 8 10 12 18 19
>> y=[10 1 7 4 6 -1 ; linspace(0 10 6) ; 5:-1:0]
y=
10 1 7 4 6 -1
0 2 4 6 8 10
5 4 3 2 1 0 عباس طبیبی-دانشگاه صنعتی اصفهان 2-1-4- ماتریسهای ویژه
[ ] : ماتریس تهی
eye : یک ماتریس یکه با ابعاد داده شده ایجاد می‌کند
ones : یک ماتریس که تمامی عناصر آن یک می‌باشند با ابعاد داده شده ایجاد می‌کند
zeros : یک ماتریس صفر با ابعاد داده شده ایجاد می‌کند
rand : یک ماتریس با عناصر راندوم با توزیع یکنواخت به ابعاد داده شده ایجاد می‌کند
randn : یک ماتریس با عناصر راندوم با توزیع نرمال به ابعاد داده شده ایجاد می‌کند
عباس طبیبی-دانشگاه صنعتی اصفهان 2-1-4- ماتریسهای ویژه- ادامه...
مثال:
>>ones(2 3)
ans =

1 1 1

توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.