گزارش کار جامع آزمایشگاه باکتری شناسی (شامل تمام آزمایشات باکتری شناسی)

گزارش کار جامع آزمایشگاه باکتری شناسی ,شامل تمام آزمایشات باکتری شناسی,آزمایشگاه باکتری شناسی, آزمایشات باکتری شناسی,هدف از باکتری شناسی,آشنایی با باکتری ها از نظر مورفولوژی ,شناسایی انترو باکتر,,,
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان گزارش کار جامع آزمایشگاه باکتری شناسی (شامل تمام آزمایشات باکتری شناسی) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.فهرست مطالب:جلسه اول : هدف از باکتری شناسیجلسه دوم :
آشنایی با باکتری ها از نظر مورفولوژیجلسه سوم :
شناسایی انترو باکتریاسه هاجلسه چهارم : کشت یک نمونه میکروبی
به منظور ایزولاسیون انتروباکتریاسه هاجلسه پنجم :خصوصیات برجسته انتروباکتریاسه هاجلسه ششم : تست متیل ردجلسه هفتم : بررسی کوکسی های گرم مثبت ( استافیلوکوکها)جلسه هشتم: تست کاتالاز و
سیتوکروم اکسیدازجلسه نهم : کوکسی های گرم مثبت ( استرپتوکوکها )جلسه دهم : باکتری های غیر فرمانتاتیو ( غیر تخمیر کننده )جلسه یازدهم : تست هایی برای شناسایی باکتری های غیر
فرمانتاتیوجلسه دوازدهم : کمپیلوباکتر ژوژنی و هلیکوباکتر