بررسی نیروها در وایر و براکت های ارتودنسی

بررسی نیروها در براکت های ارتودنسی ,براکت های ارتودنسی,بررسی نیروها در وایر ارتودنسی ,نیروها در براکت های ارتودنسی,خستگی براکت های ارتودنسی,مقاومت در براکت های ارتودنسی
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان بررسی نیروها در وایر و براکت های ارتودنسی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.منبع تولید کننده نیرو برای
حرکت دندان، نیرویی است که از خاصیت الاستیسیتی وایر و ازالاستیکها تولید می‌شود.
برای حرکت مطلوب دندانی نیاز به نیروی
Light Continuous می‌باشد. وقتی نیرو در سرتاسر درمان پایدار
و ثابت باشد باعث حرکت مداوم دندانی می‌شود که ناشی از تحلیل مستقیم استخوان (
Direct
Bone Resorption
)
خواهد بود و از عوارض نامناسب مثل از دست رفتن انکوریج یا صدمه به بافتهای
پریودنتال جلوگیری می‌شود. همانگونه که دندان حرکت می‌کند میزان نیرو بتدریج کاهش
می‌یابد که به علت خصوصیات ساختاری وایر و الاستیکها می‌باشد. بسیار مهم است که
نیرو در حد مطلوب در کل دوره درمان ارتودنسی ثابت باقی بماند. برای رسیدن به این
هدف، استفاده از وایرهای
Superelastic ترجیح داده می‌شود. زیرا این وایرها برای
مدت طولانی فعال می‌مانند و نیرو ها را در حد فیزیولوژیک به دندانها انتقال می‌دهند.

فهرست مطالبخواص فیزیکی مواد به کار
برده شده در ارتودنسیرفتار الاستیک موادکارآیی سیماندازهطولمادهStrengthWorking RangeSpringbackFormabilityارزیابی خصوصیات فیزیکی
موادFatigue