دانلود فایل-: تعاریف خسارت و ضرر در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان

دانلود فایل-: مسوولیت مدنی دولت اسلامی نسبت به جبران ضرر

دانلود فایل-: بررسی نظام مدیریت مشارکتی از منظر نهج البلاغه

دانلود فایل-: مسوولیت مدنی دولت در مورد اعمال کارکنان

دانلود فایل-: قرارداد مضاربه و شرط ضمان عامل در آن

دانلود فایل-: تعمیر و طراحی مجدد نرم افزار

دانلود فایل-: مسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال خون آلوده

دانلود فایل-: مسئولیت مدنی دولت

دانلود فایل-: تاثیر الگوهای مهندسی مجدد نرم افزار بر بهبود نگهداری از سیستم نرم افزاری

دانلود فایل-: قاعده من له الغنم فعلیه الغرم

تاثیر سیستم اتوماسیون اداری بر تصمیم گیری مدیران

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست

تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری

بررسی اثرات مكانیزه شدن امور اداری سازمان آموزش و پرورش بر افزایش بهره وری

بررسی تأثیر سیستم‌های اتوماسیون اداری بر حوزه‌های ارتباطات سازمانی

مهندسی مجدد

بررسی ادراک مشتریان از واحد پولی و تاثیر آن بر حساسیت قیمتی مشتریان

عوامل موثر بر توزیع ناعادلانه درآمد و کاهش رشد اقتصادی در اقتصاد ایران

عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران و روشهای مقابله با آن

بررسی تورم در سالهای 1381 تا 1388 در اقتصاد ایران